HỘI ÁI HỮU THỨC HÓA MIỀN ÐÔNG HOA KỲ
1213 Scobee Drive, Lansdale, PA 19446. ÐT: (215) 631-9173
Cell: (267) 983-8887

Lansdale, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THƯ MỜI

Kính Thưa Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, Quí Vị Hội Viên và Thân Hữu,

Ðể kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Ðông Hoa  Kỳ. Đặc biệt năm nay ngày Đại Hội của chúng ta có phần giới thiệu tân Hội Trưởng và tân Ban Chấp Hành. Ngày Ðại Hội tổ chức vào 3.00 chiều ngày Chúa Nhật, ngày 17 tháng 07, năm 2016 tại:
   THÁNH ÐƯỜNG THÁNH THOMAS AQUINAS
1719 Morris St. Philadelphia, PA 19145

Chương Trình:
2:30     Có mặt đông đủ
3:00     Thánh lễ đồng tế do cha Giuse Đinh Công Huỳnh và cha Đôminicô Trần Minh Đức.
4:15     Tiệc mừng, văn nghệ, xổ số.
7:00     Bế mạc
.
Kinh xin quí vị và gia đình cố gắng bớt chút thì giờ đến tham dự đông đủ để làm cho ngày Ðại Hội của chúng ta có ý nghĩa, thắt chặt tình thân ái càng thêm gắn bó và nồng nhiệt hơn .

Xin thân ái kính chào .

TM Ban Chấp Hành
Hội Trưởng

 

Ðinh Ngọc Huỳnh