THẦY LÀ ĐƯỜNG LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG


Thế giới càng văn minh, người ta càng làm nhiều loại đường giao thông hiện đại, rộng rãi. Ngày 19.04.2008 Việt Nam đã có vệ tinh riêng trên không gian mang tên VINASAT1 (vệ tinh nhờ người ta làm và bắn lên giùm * xem chú thích ở dưới), khẳng định chủ quyền riêng trên không gian. Người ta còn muốn tìm chỗ ở trên không gian, muốn gửi hài cốt lên các tinh tú khác nữa. Con người có thể thực hiện được ước mơ của mình bằng những phương tiện vật chất hữu hình nhưng lại không thể đạt được mục tiêu đời đời nếu không biết sử dụng đúng phương tiện.

Thực sự có nhiều phương tiện để đi đường. Có nhiều điểm đến trên đường đi. Có những con đường đưa đến sự sống. Có những con đường đưa tới sự chết. Con đường vật chất để đi thì không có gì lạ. Nhưng con người là một con đường để cho người khác đi thì thật lạ. Con đường đó là Chúa Giêsu, vì chính Ngài tự khẳng định : “Thầy là đường là sự thật và là sự sống”.

Tin Mừng đưa ra nhiều mạc khải quan trọng. Đó là tín hiệu vui mừng cho nhân loại, đặc biệt cho những ai làm con cái Chúa, những người đang làm môn đệ Chúa Kitô. Đúng là Tin Mừng thực sự. Vì Chúa Giêsu khẳng định : "Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở...". Phải đi theo Chúa Giêsu là con đường là sự thật và là sự sống mới bảo đảm chắc chắc có một chỗ ở trên trời. Những chỗ ở khác, hay chủ quyền trên không gian không quan trọng bằng chỗ ở trên thiên đàng. Đi qua nhiều con đường nhưng nếu chưa đi vào con đường mang tên Giêsu thì không thể hạnh phúc, không có sự sống, không được cứu độ.

1. Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta niềm hy vọng chắc chắn vào tương lai
Thường chúng ta hay yên ủi người sắp chết hãy tin tưởng vững vàng vào đời sau. Còn Chúa Giêsu sắp chết lại yên ủi chúng ta :”Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Chúa Giêsu muốn chúng ta phải xác tín mãnh liệt vào Ngài đường là sự thật và là sự sống. Chỉ có Chúa Giêsu mới là người bảo đảm chắc chắc cho chúng về những lãnh vực này mà thôi. Thế giới tương lai ở cõi sau là điều có thật, mời gọi chúng ta có quyền hy vọng thực sự. Chính Chúa Giêsu là người đi tiên phong mở đường cho chúng ta. ‘Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy, để thầy ở đâu anh em cũng ở đó’(Ga 14, 3).

Chúng ta lo lắng nhiều thứ trên đời, nhưng chỉ có mét điều cần lo lắng là chỗ ở trên thiên đàng có phải của mình không hay là công toi, dã tràng xe cát biển đông? Cần xem xét lại những vốn liếng đầu tư cho chuyến đi về trời mai sau. Cần chuẩn bị hành trang cần thiết ngay từ giờ để hỗ trợ cho hành trình về trời được bảo đảm bằng lối sống có chọn lựa, biết phân biệt, biết đánh đổi giá trị tốt xấu.

2. Chúa Giêsu khẳng định : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”.
Ngày nay có nhiều con đừơng khác nhau. Hãy cẩn thận với ‘đường rộng thênh thang thì dễ đi nhưng dẫn tới chỗ diệt vong’. Những con đường hấp dẫn đang mở ra mời mọc chúng ta đến độ làm cho nhiều người mù quáng, mất đức tin, mất linh hồn như chơi. Người ta cũng có thể sẵn sàng bỏ Chúa là con đường chân thật để cắm đầu cắm cổ vào con đường tội lỗi. Người ta cũng có thể gạt bỏ Chúa là sự thật tuyệt đối để chạy theo những giá trị lệch lạc, giá trị tạm bợ của thế gian lưu manh giả dối. Người ta cũng có thể bỏ Chúa là nguồn mạch sự sống đời đời để lao đầu vào cõi chết.

3. Tương quan giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha.
Chúa Giêsu đã đồng hoá mình với Chúa Cha : ‘Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha’. Các môn đệ chưa hiểu được điều này ngay lúc bấy giờ. Chúa Giêsu muốn cho các ông biết rằng những lời nói, việc làm của Chúa Giêsu là của Chúa Cha. Sự đồng hoá này đạt đến mức độ ‘Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy” nên sau cùng thì ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’. Mối tương qua này chính là bản chất của Thiên Chúa. Các ngôi vị ở trong nhau và hợp nhất nên một. Mầu nhiệm cao vời ấy khả năng đón nhận của con người quá nhỏ nhoi, bất lực không dò thấu, nhưng Chúa cần chúng ta một điều là phải tin như Ngài đã từng nói với Philípphê : “Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?”

Quả thật, Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Con đường mạc khải Chúa mời gọi chúng ta đi vào để được hưởng sự sống đời đời. “Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết đấn Cha đã sai đến là Giêsu Kitô” (Ga 17, 3).

Chúng ta đang đi theo con đường nào? Chúng ta đã đầu tư gì cho chỗ ở tương lai? Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở lắm ; một nơi không có biên giới, không có lãnh thổ, không phân biệt hạng người, đó là niềm hy vọng cho chúng ta. Nhưng phải đi con đường của Giêsu Kitô thì mới tới ngôi nhà ấy được.

Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn

 

 

PS. Chú thích:

Vệ tinh VNREDSat-1 được thiết kế và tư vấn bởi Công ty Astrium SAS thuộc Tập đoàn Hàng không vũ trụ quốc phòng châu Âu (EADS) chuyên sản xuất vệ tinh của Pháp. Tên lửa đẩy VEGA được sử dụng trong lần phóng này là một chủng loại tên lửa mới, được phát triển bởi Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Tại Trung tâm điều khiển phóng vệ tinh - Ảnh chụp qua màn hình

 

 

Cùng với vệ tinh của Việt Nam, tên lửa VEGA mang theo 2 “hành khách” khác là vệ tinh Proba-V (Bỉ) và ESTCube-1 (Estonia). Các “hành khách” này cũng đã tách khỏi tên lửa đẩy an toàn.