Chụp hình và đăng lại một tờ báo tại Việt Nam

Bài báo có tựa đề: "Cặp đôi tàu tên lửa Molniya mới của Hải quân Việt Nam mạnh cỡ nào ?"

Ở trong đầu bài báo có đoạn viết:

"... Thế hệ đầu tiên của tàu tên lửa lớp Molniya, NATO gọi là tàu hộ tống lớp Con Cặc, được bắt đầu phát triển từ năm 1977 và hoàn thành năm 1979..."

Ôi - chữ nghĩa Việt Nam !

 

Dưới đây là hình ảnh và chữ nghĩa của tờ báo

 

 

 

(Nguồn Báo VN: Cặp đôi tàu tên lửa Molniya mới của Hải quân Việt Nam mạnh cỡ nào? )

 

 

 

 

.