Serious harm of going to bed late

by SOSWiliam

+ From 21-23h is the time the immune system (lymph leukocytes) readings (toxins), now tranquil relaxing or listening to music.

+ From 23 o'clock - time 1am the readings of the liver, should be conducted while asleep.

+ From 1h - 3am is the time of secret readings, also need to take in a deep sleep

* Sleeping late risk of causing disease.

+ From 3am - 5am the pulmonary toxicity of all time. It is the reason why people are infected cough or coughing again this time, by all standalone operation was run to the lungs. Thus, anti-cough medicines should not be used to avoid hindering residues excreted in human at this time.

+ From 5pm - 7pm is about time colorectal readings, so need to go the toilet at the moment.

+ From 7am - 9am is when the small intestine absorbs most nutrients, so need to eat breakfast. Those who are best eaten right treatment sooner, before 6 am, also with the nourishing food they eat before 7am. Those who do not eat breakfast should change this bad habit, though there waiting to 9, 10am eat better and not eat.

+ From midnight until 4am the spinal cord hematopoietic time, should be asleep, not stay up late.

* The effects of staying up late, sleeping late there are many, there are new types of long-term cooperation, the kind the next day and were able to work, such as eye dark circles, fatigue, decreased memory ...

 

TÁC HẠI NGHIÊM TRỌNG CỦA VIỆC ĐI NGỦ MUỘN

+ Từ 21-23h là quãng thời gian hệ miễn dịch (bạch cầu lymph) bài độc (đào thải chất độc), lúc này thái yên tĩnh hoặc nghe âm nhạc thư giãn.

+ Từ 23h – 1h sáng là quãng thời gian bài độc của gan, cần tiến hành trong khi ngủ say.

+ Từ 1h – 3h sáng là thời gian bài độc của mật, cũng cần thực hiện trong giấc ngủ say

* Ngủ trễ có nguy cơ dẫn đến nhiều chứng bệnh.

+ Từ 3h – 5h sáng là thời gian bài độc của phổi. Cũng chính là lý do tại sao mà người đang mắc bệnh ho lại hay ho dữ dội vào lúc này, bởi hoạt động bài độc đã chạy đến phổi. Vì thế, không nên dùng thuốc chống ho để tránh gây cản trở việc đào thải các chất cặn bã trong người vào lúc này.

+ Từ 5h – 7h là khoảng thời gian ruột già bài độc, cho nên cần đi toalet vào lúc này.

+ Từ 7h – 9h là lúc ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên cần phải ăn sáng. Những người đang phải trị bệnh tốt nhất ăn sớm hơn, từ trước 6h sáng, còn với người ăn dưỡng sinh thì ăn trước 7h sáng. Những người không ăn sáng cần thay đổi thói quen xấu này, dù có đợi đến 9, 10h mới ăn cũng tốt hơn là không ăn.

+ Từ nửa đêm cho đến 4h sáng là thời gian tủy sống tạo máu, cần phải ngủ say, không nên thức khuya.

* Tác hại của việc thức khuya, ngủ muộn có rất nhiều, có loại về lâu dài mới phát tác, có loại thì ngay hôm sau đã có thể phát tác rồi, ví dụ như mắt thâm quầng, mệt mỏi, trí nhớ giảm sút…

.

TÁC HẠI NGHIÊM TRỌNG CỦA VIỆC ĐI NGỦ MUỘN  + Từ 21-23h là quãng thời gian hệ miễn dịch (bạch cầu lymph) bài độc (đào thải chất độc), lúc này thái yên tĩnh hoặc nghe âm nhạc thư giãn.  + Từ 23h – 1h sáng là quãng thời gian bài độc của gan, cần tiến hành trong khi ngủ say.  + Từ 1h – 3h sáng là thời gian bài độc của mật, cũng cần thực hiện trong giấc ngủ say  + Từ 3h – 5h sáng là thời gian bài độc của phổi. Cũng chính là lý do tại sao mà người đang mắc bệnh ho lại hay ho dữ dội vào lúc này, bởi hoạt động bài độc đã chạy đến phổi. Vì thế, không nên dùng thuốc chống ho để tránh gây cản trở việc đào thải các chất cặn bã trong người vào lúc này.  + Từ 5h – 7h là khoảng thời gian ruột già bài độc, cho nên cần đi toalet vào lúc này.  + Từ 7h – 9h là lúc ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên cần phải ăn sáng. Những người đang phải trị bệnh tốt nhất ăn sớm hơn, từ trước 6h sáng, còn với người ăn dưỡng sinh thì ăn trước 7h sáng. Những người không ăn sáng cần thay đổi thói quen xấu này, dù có đợi đến 9, 10h mới ăn cũng tốt hơn là không ăn.  + Từ nửa đêm cho đến 4h sáng là thời gian tủy sống tạo máu, cần phải ngủ say, không nên thức khuya.  * Tác hại của việc thức khuya, ngủ muộn có rất nhiều, có loại về lâu dài mới phát tác, có loại thì ngay hôm sau đã có thể phát tác rồi, ví dụ như mắt thâm quầng, mệt mỏi, trí nhớ giảm sút…  (Theo Blog Sức Khỏe) - Tag Biển Nhớ