Thiệp Xuân Mậu Tý và câu đối

By Admin Thuc Hoa MDHK

KÍNH CHÚC:

QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ,

QUÝ ÔNG BÀ VÀ TOÀN THỂ ANH

CHỊ EM THỨC HOÁ KHẮP NƠI:

MỘT NĂM MỚI ANH KHANG,

THỊNH ĐẠT VÀ MỌI SỰ NHƯ Ý

 

Kính chúc

Đ V Đ

********************************************

 

-