Sắp có một vị thánh chung của Việt Nam, Hoa Kỳ và Canada

 


Thày Gagnon đặt chân tới Bùi Chu ngày 18 tháng 1 năm 1952. Sau khi đất nước bị chia cắt, Thày đi xuống miền Nam và thành lập một bệnh viện Cứu Tế tại Biên Hoà để tiếp tục phục vụ cho những nạn nhân chiến cuộc.


Roma (VietCatholic News 19-12-2015) - Ba dân tộc Mỹ, Canada và Việt Nam đang hy vọng sẽ có một vị thánh mới biểu tượng cho lòng thương xót trong một thời gian rất gần. Vị thánh tương lai này sinh ra tại Mỹ, gốc người Canada và chết trong khi hiến thân phục vụ các nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam. Bước chân Ngài đã đi qua Bùi Chu và Biên Hoà. Xác cuả Ngài vẫn được chôn cất tại Biên Hoà Việt Nam.

Thầy William Gagnon, dòng tu sĩ Cứu Tế cuả Thánh Gioan Thiên Chuá (Hospitaller Order of St. John of God), đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận phong lên bậc Ðáng Kính ngày 14 tháng 12 năm 2015.

Ðây là bậc thứ hai trong bốn bậc được tôn kính trong thánh lễ. Bậc thứ nhất là "Tôi Tớ Chúa", bậc thứ hai là "Ðáng Kính", bậc thứ ba là "Chân Phước" cần có một phép lạ được Toà Thánh chấp nhận, và bậc thứ tư là "Thánh" với một phép lạ thứ hai hoặc được ơn chuẩn đặc biệt cuả Ðức Giáo Hoàng.

Ngôi mộ của Thày trong khuôn viên cuả nhà dòng ở Biên Hoà vẫn có nhiều người tới kính viếng và nhiều ơn lạ đã xảy ra.

Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1905 tại Dover, New Hampshire, Hoa Kỳ, Thầy William Gagnon có cha mẹ là người Pháp-Canada. Thầy là người con thứ ba trong một gia đình 12 anh chị em.

Thày gia nhập Dòng Hospitaller ở Montreal, tỉnh Quebec cuả Canada và được khấn dòng vào tháng Mười năm 1932.

Dòng Cứu Tế Thánh Gioan Thiên Chuá là một dòng được thành lập ở Grenada, Tây Ban Nha, chuyên chú việc giúp đỡ khách hành hương, đặc biệt là việc chăm sóc cho những người ốm đau và thiếu thốn.

Thày Gagnon đã phục vụ những năm đầu tiên trong cuộc đời tu hành cuả mình tại quê cha là Canada. Ngài xin đi phục vụ ở Ðông Dương và đặt chân tới Bùi Chu ngày 18 tháng 1 năm 1952.

Tại Bùi Chu Thày đã nỗ lực phục vụ cho những thường dân tị nạn bị thương tích vì cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt. Sau khi đất nước bị chia cắt, Thày đi xuống miền Nam và thành lập một bệnh viện Cứu Tế tại Biên Hoà để tiếp tục phục vụ cho những nạn nhân chiến cuộc.

Bệnh viện có tên chính thức là Bệnh Viện Ðức Mẹ Chỉ Bảo Ðàng Lành, nhưng người bình dân thường gọi là Bệnh viện di cư Hố Nai, hoặc cũng quen gọi là Bệnh viện Thánh Tâm vì nằm trong khu vực cuả giáo xứ Thánh Tâm.

Thày William Gagnon qua đời ngày 28 Tháng Hai năm 1972 tại Saigon vì một cơn đau tim, gây ra bởi vì sự làm việc quá sức.

Công trình cuả Thày Gagnon là bệnh viện Thánh Tâm vẫn được các Tu sĩ Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa điều hành tạm thời một thời gian sau năm 1975 nhưng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phòng y tế huyện Thống Nhất.

Ngày 1 tháng 3 năm 1979, Bệnh viện được quốc lập hóa, bàn giao quyền quản lý cho Ty Y tế Ðồng Nai và được đổi tên thành Bệnh viện Thống Nhất cho tới ngày nay.

Trong lúc sinh thời, Thày Gagnon nổi tiếng là một tu sĩ có lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Ðức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt, và đồng thời say mê đời sống cầu nguyện.

Thày Gagnon là một mẫu gương tông đồ đích thực cho những người bệnh hoạn và đau khổ, đã sống noi theo từng lời cuả vị sáng lập Dòng là Thánh Gioan Thiên Chúa, "Tất cả danh dự của thế gian chỉ là khói và lửa rơm đang cháy rụi. Chỉ còn lại là một số ít ỏi những việc tốt lành từ những việc chúng ta làm, do hậu quả cuả việc quản lý tốt các ân sủng cuả Thiên Chúa nhân lành ban cho chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống".

 

Trần Mạnh Trác