Phân vật nuôi có thể tạo ra điện năng cho hàng triệu người

 

Một nghiên cứu mới cho thấy, chuyển hóa phân của vật nuôi thành nguồn nhiên liệu tái chế có thể cung cấp đủ điện năng cho khoảng 3% nhu cầu tiêu thụ của Bắc Mỹ, đồng thời làm giảm đáng kể sự phát thải khí nhà kính (GHGs).


ImageNghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các nước có vật nuôi, vì đây là nỗ lực đầu tiên phác thảo quy trình xác định lượng năng lượng có thể tái chế mà những bầy gia súc và các vật nuôi khác có thể tạo ra kèm theo việc làm giảm thiểu sự phát thải khí nhà kính.

Phân bón vật nuôi, được bỏ lại để phân hủy tự nhiên, phát ra hai loại khí nhà kính đặc biệt mạnh – oxit nitơ và mêtan. Theo Hội đồng liên chính phủ về thay đổi khí hâu, nitơ oxit làm không khí nóng lên gấp 310 lần cacbon điôxit, tỷ lệ này ở mêtan là 21 lần. Bài báo đưa ra hai tình huống giả thuyết rồi xác định số lượng và so sánh lợi ích tiết kiệm năng lượng đồng thời làm giảm GHG. Tình huống đầu tiên là “thương mại như thường lệ” với than đốt để lấy năng lượng và phân bón được bỏ lại để phân hủy tự nhiên. Tình huống thứ hai là phân bón được phân hủy bằng vi sinh vật để tạo ra khí đốt sinh học thay thế than đá.

Phân hủy bằng vi sinh vật, giống như quá trình tạo ra phân compôt, phân bón có thể được chuyển thành khí đốt sinh học giàu năng lượng, từ đó có thể sản xuất điện bằng tuabin tiêu chuẩn nhỏ. Hàng trăm triệu vật nuôi trên Hoa Kỳ có thể tạo ra khoảng 100 triệu kilowatt giờ điện năng, đủ để cung cấp cho hàng triệu gia đình và văn phòng. Mặt khác, phân bón phân hủy tự nhiên gây tác động có hại đến môi trường, hệ thống quản lý chất thải mới này có khả năng làm giảm 99 triệu tấn khí GHG, cắt giảm khoảng 4% lượng GHG tỏa ra từ việc sản xuất điện năng trên cả nước.

Việc đốt nhiên liệu sinh học có thể dẫn tới sự phát thải khí cácbônic nhưng sản lượng từ các nhà máy đốt khí sinh học ít hơn nhiều so với than đá.

Các tác giả của bài báo, tiến sĩ Michael E. Webber và Amanda D Cuellar từ đại học Texas tại Austin, viết: “Nói đến những phê phán nhắm vào nhiên liệu sinh học, việc sản xuất khí đốt sinh học từ phân bón có lợi ích tái sử dụng nguồn chất thải ít gây tranh cãi nhất, đồng thời có tiềm năng cải thiện môi trường”.

“Tuy nhiên, việc cung ứng sản xuất khí đốt sinh học trên diện rộng, bao gồm vận chuyển nguyên liệu và chất phân hủy, phải được định rõ ở mức độ địa phương, nhằm tạo ra hệ thống năng lượng tiết kiệm và thân thiện với môi trường”.

(Nguồn ScienceDaily)