PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ mới nhận được tin buồn; cụ Ông Giuse Vũ Khắc Kỉnh (Tức Ông Giáo Giáp) là chú họ của ông Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông HK mới qua đời ngày 19 Tháng 10, năm 2015 tại Nam California.

Ông giáo Giáp khi còn sống đã quan tâm rất nhiều đến Hội Ái Hữu Thức Hóa MĐ HK. Ông đã ủng hộ tài chánh cũng như bài vở cho Đặc San Thức Hóa trong những năm trước. Nay ông ra đi, Ban Chấp Hành của Hội, đại diện cho bà con trong Hội, xin thành tâm chia buồn đến toàn tang quyến của Ông Cụ Giuse, và ông Đinh Ngọc Huỳnh, Hội Trưởng Hội Ái Hữu TH. MĐHK.

Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, thương đón nhận linh hồn Giuse được vào hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Xin qúy cha, quý tu sĩ, quý ông bà và anh chị em trong Hội Ái Hữu Thức Hóa MĐHK thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse.


Dưới đây là CÁO PHÓ từ tang gia của cụ ông Giuse Vũ Khắc Kỉnh

 

 

 

.