PHÂN ƯU

VỚI TANG QUYẾN CỤ BÀ MARIA ĐINH THỊ XUYẾN

Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ mới nhận được tin buồn, thân mẫu của ông Nguyễn Viết Bích, là bà Maria Đinh Thị Xuyến, mới qua đời ngày 25 Tháng 9, 2015 tại Úc.

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ, xin chân thành chia buồn cùng ông bà Nguyễn Viết Bích và toàn tang quyến. Xin Chúa thương, đón nhận linh hồn bà cụ Maria vào hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu TH MĐHK. / Hội trưởng, Đinh Ngọc Huỳnh.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

P.S.

Hội sẽ xin lễ cầu nguyện cho bà cụ Maria vào Chúa Nhật 1/11/2015 tại nhà thờ St Alice, lúc 10. 30 sáng. Xin bà con trong Hội, ai có thể được, đến hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria.