PHÂN ƯU

Được tin
Bà Cố Maria Vũ Thị Liễu
Thân Mẫu kính yêu của:

- LM. Bùi Xuân Lương,
- Ông Bùi Viết Đức, vợ Đinh Thị Mai (NY) là thành viên của Hội Ái Hữu Thức Hoá Miền Đông Hoa Kỳ

Đã được Chúa gọi về ngày 30.03.2013 tại Garden Grove California
Hưởng thọ 95 tuổi.

Hội Ái Hữu Thức Hoá Miền Đông Hoa Kỳ thành kính phân ưu cùng

Ông bà Bùi Viết Đức - Đinh Thị Mai, Cha Bùi Xuân Lương và tang quyến.

Nguyện xin Chúa Ki-tô Phục sinh, thương đón nhận linh hồn bà cố Maria vào hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên Đàng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thay mặt Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ

Đinh Ngọc Huỳnh, hội trưởng

 

PS. Xin quý bà con trong hội cùng hiệp ý nguyện cầu cho bà cố Maria được yên nghỉ trong Chúa.

 

 

.