PHÂU ƯU

Nhận được tin bà cụ Maria Đinh Thị Nụ là thân mẫu của ông Đinh Viết Cường (Hứa), mới từ trần tại Hố Nai, Biên Hoà, Việt Nam. Hưởng thọ 103 tuổi

Bà cụ Maria Đinh Thị Nụ cũng là chị của cha Giuse Đinh Công Huỳnh, và có nhiều các cháu đang sống tại vùng Philadelphia

Thay mặt Hội Ái Hữu Thức Hoá Miền Đông Hoa Kỳ, xin chia buồn với ông bà Đinh Viết Cường, cha Giuse Đinh Công Huỳnh, và tất cả các con cháu trong tang gia của bà cụ Maria. Xin Chúa là Cha nhân từ, thương dẫn đưa linh hồn Maria về hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thay mặt Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ

Đinh Ngọc Huỳnh, Hội trưởng