NHƯ CHÚA BIẾT TA

HY. Nguyễn Văn Thuận

.

Người ta thường giấu kẻ khác. Giấu niềm vui, giấu nỗi khổ, giấu thành công, giấu thất bại. Vì người ngoài dễ xé to vết thương lòng. Để gièm pha, để chê cười, hoài nghi, ghen ghét. Khó kiếm được người hoàn toàn thông cảm.

“Không ai hiểu đời tôi!”, đó là lời than vãn đau xót của nhiều người.

“Lạy Chúa, Chúa dò thấy lòng con.

Chúa biết con lúc con đứng, cũng như khi con ngồi.

Làm sao con trốn khỏi mặt Chúa,

dù con lên trời cũng có Chúa ở đó,

dù con xuống tận âm phủ cũng có Chúa ở đó.


Dù con chắp cánh bay lên tầng xanh,
Dù con đến tận cùng biển cả, vẫn có Chúa ở đó” (Tv 139).

Có phải có Chúa ở đó để theo đuổi, dò xét con chăng?

Không, “ở đó tay Chúa dẫn dắt con, tay phải Chúa nắm chặt tay con trong tay Chúa” (Tv 138).

Vì Chúa biết tất cả tội lỗi con, tất cả sự khốn nạn của con.

Không phải để lên án, nhưng để cứu vớt, thương xót con.

Xin Chúa cho con hiểu biết anh chị em con, không phải để khinh rẻ, chỉ trích, thất vọng.

Nhưng để cùng nhau ca ngợi tình thương của Chúa,

Và yêu thương nhau như Chúa đã thương xót chính mình con.

.

.

 

MARIA, MẸ CỦA TÔI

HY. Nguyễn Văn Thuận

 

.


Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ chúng con, hiệp nhất với Chúa Giêsu con muốn gọi Mẹ là Mẹ chúng con, để cảm thấy mình và mọi người anh em của con.

Xin Mẹ hãy đến và sống trong con. Cùng Chúa Giêsu, con yêu dấu của Mẹ.

Trong sự thinh lặng, tỉnh thức, cầu nguyện, hiến tế.

Trong sự thông hiệp với Hội Thánh và Chúa Ba Ngôi.

Trong kinh Magnificat, sứ điệp đổi mới toàn diện của Mẹ.

Trong sự kết hợp với Thánh Giuse, bạn chí thánh của Mẹ.

Trong lao động đầy khiêm tốn, yêu thương, để thực hiện di chúc của Chúa Giêsu.

Trong tình yêu của Mẹ đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, Hội Thánh và tất cả nhân loại.

Trong đức tin sắt đá của Mẹ, giữa muôn vàn thử thách vì nước trời.

Trong niềm hy vọng của Mẹ, luôn hành động để xây dựng một thế giới mới đầy công lý, hòa bình, hạnh phúc và yêu thương thật sự.

Trong sự vẹn toàn các nhân đức của Mẹ trong Chúa Thánh Thần, để nên nhân chứng của Phúc Âm, nên tông đồ truyền giáo.

Trong con, xin Mẹ tiếp tục làm việc, cầu nguyện, yêu thương, hy sinh.

Xin Mẹ tiếp tục thi hành thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm Mẹ loài người.

Xin Mẹ tiếp tục sống sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu.

Con xin dâng mình cho Mẹ.

Tất cả cho Mẹ.

Hôm nay và mãi mãi đến muôn đời

Con sống tin thần Chúa Giêsu, khi sống tinh thần Maria và Giuse.

Với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, các thiên thần, các thánh và tất cả linh hồn.

Con yêu mến Mẹ, Mẹ chúng con, và con xin chia sẻ công việc của Mẹ, nỗi thao thức của mẹ, cuộc chiên đấu của Mẹ vì nước Chúa Giêsu.

Amen.

.

 

 

.