NHẬN BIẾT VÀ Cấp Cứu NGƯỜI BỊ ĐỘT QUỴ (Tai biến mạch máu não)Cấp Cứu ĐỘT QUỴ (Tai biến mạch máu não): Xin nhớ ba chữ cái  C. N. Đ. (Cười, Nói, Đưa Tay Lên)

STROKE: Remember the 1st Three Letters....S.T.R. (SMILE, TALK and SPEAK)

STROKE IDENTIFICATION:
CÁCH ĐỊNH BỆNH ĐỘT QUỴ:

During a BBQ, a friend stumbled and took a little fall - she assured everyone that she was fine (they offered to call paramedics). She said she had just tripped over a brick because of her new shoes.
Trong một buổi tiệc ngoài trời, một chị bạn trượt chân và bị ngã nhẹ - bạn bè định gọi bác sĩ nhưng chị ta bảo đảm rằng mình khỏe thôi, chị chỉ vấp một viên đá vì đôi giày mới.

They got her cleaned up and got her a new plate of food. While she appeared a bit shaken up, Ingrid went about enjoying herself the rest of the evening
Bạn bè chùi sạch và lấy cho chị đĩa thức ăn khác. Chị có vẻ run nhẹ, nhưng rồi Ingrid tiếp tục cuộc vui suốt buổi tối.

 Ingrid's husband called later telling everyone that his wife had been taken to the hospital - (at 6:00 pm Ingrid passed away.) She had suffered a stroke at the BBQ. Had they known how to identify the signs of a stroke, perhaps Ingrid would be with us today. Some don't die. they end up in a helpless, hopeless condition instead.
Sau bữa tiệc, chồng Ingrid gọi báo tin cho mọi người là vợ ông đã vào bệnh viện và đã chết hồi 6 giờ tối, chị đã bị đột quỵ trong buổi tiệc ban chiều. Nếu mọi người biết cách phát hiện ra sự đột quỵ thì có thể hôm nay chị Ingrid còn ở với họ rồi. Một số người đột quỵ thoát chết nhưng lại rơi vào tình trạng vô vọng, vô phương.

It only takes a minute to read this...

Mời bạn dành một phút để đọc bài này...

A neurologist says that if he can get to a stroke victim within 3 hours he can totally reverse the effects of a stroke...totally. He said the trick was getting a stroke recognized, diagnosed, and then getting the patient medically cared for within 3 hours, which is tough.
Một bác sĩ thần kinh nói rằng nếu ông ta tiếp nhận bệnh nhân bị đột quỵ trong vòng 3 giờ đồng hồ, ông có thể hoàn toàn cứu được..hoàn toàn. Ông nói bạn nên biết một mẹo nhỏ để nhận ra chứng đột qụy và đưa bệnh nhân đến chuyên viên y tế trong vòng 3 giờ đồng hồ để được cứu.

RECOGNIZING A STROKE
NHẬN DIỆN CHỨNG ĐỘT QUỴ

Thanks God for the sense to remember the '3' steps, STR . Read and Learn!

Cầu Trời cho bạn có thể nhớ được 3 bước, CNĐ. Nhớ Đọc và Học lấy nhé !

Sometimes symptoms of a stroke are difficult to identify. Unfortunately, the lack of awareness spells disaster. The stroke victim may suffer severe brain damage when people nearby fail to recognize the symptoms of a stroke.
Đôi khi thật khó nhận ra dấu hiệu của sự đột quỵ. Bất hạnh thay, sự thiếu hiểu biết nhiều khi có nghĩa là tai họa.Nạn nhân đột quỵ có thể bị tổn thương nghiêm trọng não nếu như người thân không nhận ra các biểu hiện của chứng đột quỵ. 

Now doctors say a bystander can recognize a stroke by asking three simple questions:
Ngày nay, các bác sĩ nói rằng những người qua đường bắt gặp cũng có thể phát hiện đột qụy bằng cách hỏi 3 câu đơn giản sau :
S *
Ask the individual to SMILE.
T *
Ask the person to TALK and SPEAK A SIMPLE SENTENCE (Coherently)
(i.e. It is sunny out today.)
R
 *Ask him or her to RAISE BOTH ARMS..
C* (Cười) Yêu cầu người ấy cười
N* (Nói) Yêu cầu người ấy nói một câu đơn giản, ví dụ : Hôm
nay trời nắng

Đ*
(Đưa tay lên) Yêu cầu người ấy đưa cao hai tay lên.

If he or she has trouble with ANY ONE of these tasks, call emergency number immediately and describe the symptoms to the dispatcher.
Nếu người ấy tỏ ra khó khăn với bất cứ một câu yêu cầu nào trên đây thì hãy gọi xe cấp cứu ngay lập tức và mô tả các dấu hiệu này cho người tiếp nhận.
 
New Sign of a Stroke -------- Stick out Your Tongue
Dấu hiệu Mới để nhận diện Đột quỵ.... Làm ơn Thè Lưỡi Ra.

MÁU VÓN CỤC / ĐỘT QUỴ _ THÊM CÁCH ĐỊNH BỆNH THỨ TƯ, NHÌN LƯỠI


NOTE: Another 'sign' of a stroke is this: Ask the person to 'stick' out his tongue.. If the tongue is 'crooked', if it goes to one side or the other, that is also an indication of a stroke.
GHI CHÚ : Yêu cầu người bệnh thè lưỡi ra. Nếu lưỡi bị cong queo hoặc dính vào một bên miệng thì đúng là bị đột quỵ.


A cardiologist says if everyone who gets this e-mail sends it to 10 people; you can bet that at least one life will be saved. 
Một bác sĩ tim mạch nói nếu bất cứ ai nhận được email này nếu chịu
chuyển cho 10 người khác thì bạn có thể cá rằng có it nhất một người đột qụy được cứu sống.

NT