HỘI ÁI HỮU THỨC HÓA MIỀN ĐÔNG HOA KỲ
          BẢN TIN NGÀY ĐẠI HỘI NĂM 2015


               12/ 7/ 2015

Chào Mừng:  Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ xin hân hoan chào mừng quý cha, qúy ông bà và quý đồng hương từ các nơi xa, gần (VA, NY, DE, OH, Harrisburg, Phila…) đã đến tham dự ngày đại hội Thức Hóa năm nay - đặc biệt xin chào mừng Cha đồng hương Đinh Xuân Minh đến từ Đức Quốc.

 Ý Lễ:  Hôm nay xin mọi người cùng hiệp ý với LM chủ tế trong thánh lễ để cảm tạ ơn Chúa về những hồng ân mà Ngài ban cho chúng ta. Đặc biệt, chúng ta cầu cho các linh hồn thân nhân, những đồng hương xa, gần và các ân nhân đã ra đi trong năm qua:

-   Ông Toma Đinh Duy Thăng
-   Bà Cố Maria Đinh Thi San (Mẹ của bà Bích, cha Đinh Xuân Minh)
-   Bà Cố Maria Đinh Thi Rê (Mẹ của bà Đàn, qua đời tại TX - 2015)                       
-  Bà Maria Nguyễn Thị Nữ  (Chị của ông Bích – qua đời tại Australia - 2015)
-  Ông Vinh  Sơn Đinh Kim Điền ( Anh ruột chú Thoai, NY )
-   Ông Phêro Bùi Xuân Lưỡng ( Anh của chú Đức-Mai, NY )
-   Ông Đaminh Đinh Viết Miên (Em của ông Miễn, chú cha Quang – mất tại CA)
-   Cha Vinh-sơn Trần Ngọc Bút (Nguyên là cha xứ của giáo xứ Thức Hóa, Bùi Chu).

-   Ông cố Giuse Đinh Phương Ngân (Thân phụ Cha Đinh Ngọc Thảo, bác của anh Đinh Viết Toan và anh Thiện - qua đời tại CA - 2014). 

________________________________****_______________________________    

         

   Lời Cảm Tạ

            Chúng con, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ xin chân thành cảm tạ:

 

Chia vui

 

Chia buồn

Ban Chấp Hành hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ xin chân thành chia buồn đến tất cả các gia đình có người thân mới qua đời trong năm qua. Xin Chúa thương nhận lời cầu nguyện của chúng con hôm nay và đưa các linh hồn ấy được vào hưởng dung nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

 

   Tin tức quê nhà
Cha cố Vinh-sơn Trần Ngọc Bút, nguyên chánh xứ giáo xứ Thức Hóa, Bùi Chu - sinh ngày 20 tháng Sáu năm 1942 tại giáo họ Hội Phú, giáo xứ Văn Giáo, giáo phận Bùi Chu, sau thời gian lâm bệnh, đã được Chúa gọi vềvào lúc 4 giờ 30, thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2015 tại Phú Nhai, Bùi Chu - hưởng thọ 73 tuổi. Xin mọi người cùng them lời cầu nguyện cho cha.

______________________________________________________________________

                 DANH  SÁCH  ỦNG HỘ TÀI CHÁNH  NGÀY  ĐẠI  HỘI  2014

Các gia
đình

       Qúy danh

Ủng hộ

Gđ.

Ô. Đinh Viết Mã

 100.

Gđ.

Ô. Đinh Quang Trung

 100.

Gđ.

Ô. Đinh Kim Sơn

 60.

Gđ.

Ô.  Đinh Gia Thụy

 40.

Gđ.

B. Đinh Thị An

 20.

Gđ.

A. Đinh Viết Tuân

 60.

Gđ.

B. Vũ Thị Huệ

 30.

Gđ.

Ô. Nguyễn Viết Bích

50. 

Gđ.

Bà cụ Ly (Mẹ bà Huỳnh)

 20.

Gđ.

Ô. Đinh Ngọc Huỳnh

 50.

Gđ.

Ô. Đinh Ngọc Khôi

 100.

 Gđ.

B. Đinh Thị Đằng

 20.

Gđ.

Ô. Đinh Viết Đàn

 40.

 Gđ.

A. Đinh Công Thiện

 50.

Gđ.

A. Đinh Viết Chiến

 100.

Gđ.

C. Lâm Thu Hà

 50.

Gđ.

A. Đinh Thanh Hà

 50.

Gđ.

Ô. Lâm Ngọc Thành

 40.

Gđ.

A. Đinh Viết Toan (Đoan)

 50.

Gđ.

B. Nguyễn Thị Kim

 50.

Gđ.

A. Lâm Ngọc Tân

 40.

Gđ.

AC. Luơng Nam-Thu

 30.

Gđ.

 AC. Đinh Kim Khánh

 20.

Gđ.

B. Lâm Thị Thái

 20.

Gđ.

B. Đinh Thị Cộng

 50.

Gđ.

AC. Đinh Ngọc Hùng

 50.

Gđ.

A. Đinh Thế Thuần

 50.

Gđ.

C. Đinh Thy Ánh

 40.

Cha

Giuse Đinh Công Huỳnh

50.

Gđ.

AC. Đinh Viết Điền

40. + 30. xôi.

Gđ.

AC. Nguyễn văn Thắng

100.

Gđ.

AC. Đinh Công Huynh

40.

Gđ.

C.  Đinh Thị Ngọc Lan

60.

Gđ.

A. Đinh Viết Cường

40.

Gđ.

ÔB. Trần văn Hân

50.

     Tổng cộng tiền ủng hộ 2014    =      $ 1,770.

 

      Bá Cáo  THU– CHI Năm 2014

   Tiền thu ngày đại hội  2014:
-  Tiền ủng hộ của các Gđ.     $ 1770.
-  Tiền bán vé số                     $   970.

 Tổng cộng thu:                      $ 2740.

Tiền chi ngày đại hội 2014:

  • Ẩm thực                         $ 1,017. 25
  • Mua các giải cho xổ số  $   635.95
  • Tiền âm thanh                $   100.

          Tổng cộng chi:                 $ 2,286.70

Thu trừ đi chi (Ngày đại hội)  =   
$2740. - $2286.70c  =  $ 453.30 (dư)
Tiền chi trong suốt năm 2014:   $ 533.50 (lấy từ quỹ của Hội).
Tổng số tiền trong quỹ của Hội sau ngày đại hội năm 2014 là:   $ 4634. 34

 

Xin chân thành cám ơn tất cả các gia đình trong Hội. Xin các vị tử đạo là những ông bà, tiên tổ của làng Thức Hóa- cầu bầu cùng Chúa ban nhiều hồng ân xuống cho các gia đình.

Để xem các sinh hoạt của Hội Ái Hữu Thức Hóa, xin mời vào:  www.thuchoamdhk.com

 \

 

.