MƯA NỬA ĐÊM // Flash Slideshow Maker: ĐĐ.

Ca Sĩ: Thanh Thúy

Nhạc Sĩ: Trúc Phương

Flash Slideshow created by Đ. Đinh