LINH MỤC XÉT MÌNH

  Lm. Trần Minh Huy, pss

Chúng ta dựa vào bảng câu hỏi do Bộ Giáo Sĩ ban hành ngày 9/3/2011 nhằm giúp các linh mục xét mình.

 

 

 

 

 

 

 

Về Đây Con ơi mp3
Thinh lặng xét mình.

Chủ sự: Anh em thân mến, chúng ta hãy nhớ lại lòng nhân hậu của Chúa mà thú nhận tội lỗi, để lãnh nhận lòng thương xót của Ngài. Tôi thú nhận…
Chúa không đến kêu gọi người công chính, nhưng tìm kiếm người tội lỗi.
Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.
Chúa không kết án ai, nhưng tha thứ và cho về bình an.
Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.
Chúa tìm kiếm và vác chiên lạc trên vai mà đưa về đàn.
Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.
Chúa kêu gọi người thủ lãnh thu thuế hối cải và sống đời sống mới.
Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.
Chúa hứa thiên đàng cho người trộm lành ăn năn hối cải.
Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.
Chúa ngự bên hữu Chúa Cha và hằng cầu bàu cho chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.

Chủ sự: Như Chúa Giêsu đã truyền dạy, chúng ta nài xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, như chúng ta cũng cố gắng tha thứ cho nhau. Vì thời gian này là thời gian hoán cải chung trong tinh thần hiệp thông, chúng ta cùng nắm tay nhau đưa lên cao như dấu chỉ liên đới và hiệp nhất trong khi hát Kinh Lạy Cha.
Lời nguyện kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng và từ bi, Chúa đã tác thành con người cách lạ lùng và còn tái tạo cách lạ lùng hơn nữa qua Bí tích Giải Tội. Khi con người phạm tội, Chúa không từ bỏ nhưng lấy tình phụ tử tìm kiếm và dẫn đưa về. Chúa đã sai Con Chúa đến chịu khổ nạn để hủy diệt tội lỗi và sự chết, cùng sống lại để ban cho chúng con sự sống mới và niềm hoan lạc. Chúa đã ban Thánh Thần xuống canh tân chúng con bằng các bí tích cứu độ của Hội Thánh và cho chúng con ngày càng trở nên giống Con Yêu Dấu Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và cùng toàn thể Hội Thánh, chúng con ca tụng Chúa hết lòng. Nhờ Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần, chúng con nguyện xin Danh Chúa được vinh hiển, bây giời và muôn đời. Amen.

Nguyện xin Chúa hướng dẫn anh em tiến bước trên đời sống mới và sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Amen
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phúc lành cho anh em. Amen
(Lạy Mẹ Fatima mp3)

Thinh lặng để mọi người thong thả xưng tội.
Xin đọc kinh tối riêng.

Tác giả:  Lm. Trần Minh Huy, pss