Kính Báo

Xin kính báo đến quý cha, quý sơ, quý bà con trong hội Ái Hữu Thức Hóa MĐHK và quý đồng hương xa gần:

Linh Mục Anselmo Đinh Vương Cần mới được Chúa gọi về ngày 29 /01/2017 tại Dòng Đồng Công MO, Hoa Kỳ.

Xin quý bà con trong hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ và quý đồng hương xa gần cầu nguyện cho linh hồn Thẩy cả Anselmo được sớm hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.


Chương trình tang lễ Linh Mục Anselmo Maria Đinh Vương Cần như sau:

Thứ sáu ngày 3 tháng 2 năm 2017
Từ 2g chiều đến 7g tối
Gia đình tang quyến thăm viếng, đọc kinh và chia sẻ
7g mọi người dùng cơm tối chung với nhà dòng
8g30 tối Lễ phát tang và giờ kinh nguyện trọng thể của nhà dòng cầu cho Linh Mục Anselmo (Gia tộc cùng cầu nguyện chung trong giờ nguyện này)


Thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2017
10g sáng Thánh lễ an táng
Sau Thánh lễ linh cửu sẽ được an táng tại nghĩa trang của chi dòng Đồng Công tại TP Carthage .
(Giờ thăm viếng , đọc kinh và lễ an táng được cử hành tại nhả nguyện ĐTKT Mẹ, nếu nhà nguyện không đủ chỗ , cha Bề Trên đồng ý chuyển đến hội trường CTTĐ.)

*****

Thánh Lễ Tiễn Đưa tại Philadelphia

Linh Mục Anselmo Đinh Vương Cần cũng là người đồng sáng lập ra hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ (1986). Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ sẽ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho Ngài vào lúc 12 giờ 15 trưa thứ Bảy, ngày 04/02/2017, tại đền thánh Gioan Neumann, Philadelphia, PA (Cùng giờ lễ an táng của Cha Anselmo tại Dòng Đồng Công, MO). Xin quý ông bà và anh chị em ở quanh vùng Philadelphia đến tham dự thánh lễ tiễn đưa và cầu nguyện cho Ngài vào ngày giờ nói trên.


TM. BCH Hội Ái Hữu Thức Hóa MĐHK
Ô. Đinh Quang Thoại, Hội Trưởng Kính báo

 

Hình ảnh Cha Anselmo Đinh Vương Cần năm 2011 (Tại Philadelphia, PA)