Không Màng Lời Khen / Không Ngại Tiếng Chê

Không bợ đỡ hầu mong lấy cảm tình của người đời

Loan không buồn khi gặp người có ý kiến không đẹp về loan và nói những lời chói tai! (Trong bài này, ở giữa và cuối câu, loan xin không viết hoa tên của mình).

Nếu có ai nói không tốt về mình, loan phải nghĩ về loan tệ hơn thế nữa và phải tin chắc không còn ai có nhiều khuyết điểm hơn loan. Nếu có ai khen mình, loan tự kìm chế, vì lời khen dễ làm mình kiêu hãnh, trở nên tự phụ. Lời khen cũng có thể là "Mật ngọt chết ruồi".

Loan sống một đời sống nội tâm nên loan chẳng quan tâm đến lời nói thoảng qua.

Bình an của loan không hề ở miệng người đời vì dầu họ có cắt nghĩa việc loan làm phải hay trái thì loan cũng chẳng vì đó mà thành người khác.

Bình an và vinh dự thật của loan chỉ ở trong CHA GIÊSU mà thôi.

Loan ko thiết chiều ý người đời cũng chẳng sợ mất lòng họ. Vì những tiếng khen lời chê của đời không phải là khói là bóng là hơi thở ư ? Nó có thêm hay bớt được gì cho loan đâu.

Loan chỉ sợ có một mình CHÚA GIÊSU duy nhất và chỉ muốn làm theo THÁNH Ý NGÀI mà thôi.

Lạy Chúa xin đừng để con chiều người đời hơn chiều theo THÁNH Ý CHÚA. Con thà chịu người đời ruồng rẫy đày đọa còn hơn bị Chúa chê.

Xin cho con luôn nhớ ánh mắt CHÚA hằng nhìn con, để mọi việc con làm được xứng đáng trước Nhan Thánh Chúa. Xin cho con đừng trở thành người đạo đức giả qua những việc làm phô trương trước công chúng.

Xin cho con đừng làm vui lòng người đời hoặc thích được người đời làm vui lòng con bằng những lời khen, xu nịnh. Xin đừng để con dùng lời lẽ khôn khéo hầu mong chiếm được nhiều cảm tình của người thế gian mà không chú tâm đến sự khiêm nhu, công chính; giống như những vị kinh sư, luật sĩ năm xưa, như vậy con không xứng đáng trước mặt Chúa.

Xin Chúa đồng hành với con, soi sáng cho con luôn biết cầu nguyện để được buớc theo đúng đường lối và thánh ý của Chúa. Amen.

 

PHÚC

Phúc thay ai sống khó nghèo

Tiền tài không vướng ,chẳng theo quan quyền

Lo việc Nhà CHÚA chăm chuyên

Nước Trời dành sẵn thưởng nguyên tròn vành

Phúc thay ai sống hiền lành

Tâm hồn trong sáng ,chân thành đơn sơ

Gia nghiệp luôn sẵn đón chờ

Chính là Đất Hứa _ niềm mơ sánh vì

Phúc thay ai gặp sầu bi

CHÚA GIẦU THƯƠNG XÓT độ trì ủi an

Với lòng Tín Thác chứa chan

Sầu đau qua hết bình an trong lòng

Phúc thay người sống khát mong

Được nên công chính như Dòng Giê sê

THIÊN CHÚA cho họ thỏa thuê

Lòng an dạ vững say mê lên đường

Phúc thay người biết xót thương

Những người đau khổ cùng đường đau thương

Thương người CHÚA sẽ lại thương

Trong ngày trung thẩm mở đường thứ tha

Phúc thay ai chẳng ý tà

Tâm hồn trong sạch lánh xa tội đời

Khi trần thế đã mãn thời

Ngắm nhìn Nhan CHÚA TRÊN TRỜI QUANG VINH

Phúc thay ai sống hết tình

Giữ gìn xây dựng hòa bình thuận an

Họ sẽ được người ca vang

Là con THIÊN CHÚA _ vinh sang hơn người

Phúc thay ai bị người đời

Đang tâm bách hại vì Lời Chứng Nhân

Con người chỉ hại xác thân

Nước Trời của họ đoạt phần được chăng ?

 

(Loan T.)