HỘI ÁI HỮU THỨC HÓA MIỀN ĐÔNG HOA KỲ

Kính Báo:

Xin kính báo đến quý ông bà và quý đồng hương xa gần được biết, cha cố Giuse Đinh Công Huỳnh, đương kim chủ tịch Liên Đoàn Công giáo Miền Trung đông HK, là Lm. Quản nhiệm Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại giáo xứ St. Thomas Aquinas- S. Philadelphia, và là linh hướng của Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ_ đã được Chúa gọi về vào lúc 4:00 PM thứ tư 30/11/2016 tại Bệnh Viện Thomas Jeffereson, Philadelphia.

Xin quý đồng hương xa gần, quý ông bà và anh chị em trong Hội Ái Hữu Thức Hóa MĐHK chung lời cầu nguyện cho linh hồn Thầy cả Giuse sớm được hưởng vinh phúc trên quê Trời.
Kính báo,

Hội Ái Hữu Thức Hóa MĐHK

 

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN, THĂM VIẾNG VÀ TANG LỄ CHA CỐ GIUSE ĐINH CÔNG HUỲNH

1. Tối thứ năm, Ngày 01/12/2016 lúc 7:00 PM tại nhà thờ St. Thomas Aquinas (1719 Morris St, Philadelphia, PA 19145:
- Thánh Lễ Phát Tang cho gia đình huyết tộc
Chủ Tế:  Cha Giuse Nguyễn Phú An, Chính Xứ Most Precious Blood tức Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa,  Collingswood, NJ
Đồng Tế: Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí (Phối Trí Mục Vụ Việt Nam, TGP Philadelphia), Cha Đôminicô Trần Minh Đức (CĐ Nữ Vương Mân Côi & CĐ Đức Mẹ Lên trời)  và Cha Phaolô Đinh Chí Hiền (Giáo Phận Xuân Lộc)
Ca Đoàn: Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa

2. Tối thứ sáu 2/12/2016 lúc 7:00 PM tại nhà thờ St. Thomas Aquinas;
- Thánh Lễ Phát Tang cho Cộng Đoàn Thánh Thomas Aquinas sẽ do Cha Phaolô Đinh Chí Hiền chủ tế và Quý Cha Khách đồng tế
- Ca Đoàn: Ca Đoàn Thánh Phaolô Khoan (CĐ Thánh Thomas Aquinas)

3. Tối thứ bảy 3/12/2016 lúc 7:30 PM tại nhà thờ St. Thomas Aquinas:
- Thánh Lễ cầu nguyện của LĐCGVN Miền Trung Đông Hoa Kỳ do Cha Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh, Tổng Thư Ký Miền chủ tế và Quý Cha Khách đồng tế
- Ca Đoàn: Ca Đoàn Thánh Phaolô Khoan

4. Chúa Nhật 4/12/2016 lúc 3:00 PM tại  nhà thờ St. Helena (Phụng Vụ Chúa Nhật II Mùa Vọng):
- Thánh Lễ Cầu Nguyện của Cộng Đồng CGVN/TGP Philadelphia do Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Phối trí Mục Vụ Việt Nam TGP Philadelphia chủ tế và Quý Cha đồng tế.
- Ca Đoàn: Ca Đoàn Tổng Hợp TGP Philadelphia
- Đại diện 7 Cộng Đoàn đọc 7 lời nguyện giáo dân (Thày Phó tế Giuse Trần Công Huấn giúp soạn lời nguyện)
- Dâng của Lễ: Chị Maria Hạnh Nguyễn giúp
- Phân Ưu Cuối Lễ: Chủ Tịch 7 Cộng Đoàn TGP Philadelphia (mỗi người nói 2 - 3 phút)

5. Sáng thứ hai lúc 11:00 AM có Nghi Thức Tẩn Liệm tại nhà quàn (Cha Giuse Nguyễn Phú An) cùng gia đình thân quyến
6. Tối thứ hai 5/12/2016 lúc 6:00 PM tại nhà thờ St. Thomas Aquinas (thay đổi khác với đã thông báo):
- Thánh lễcầu nguyện do Cha Giuse Nguyễn Châu (Nghĩa Tử của Cha Cố Giuse Đinh Công Huỳnh) chủ tế
- Ca Đoàn: Ca Đoàn Thánh Phaolô Khoan
- Sau đó, cũng vào tối thứ hai 5/12/2016 có chương trình Viewing (Viếng Xác)  từ 7:30 - 9:30 PM tại
Nhà Quàn Baldi Funeral Home, 1331 South Broad St, Philadelphia PA 19147 (góc đường Reed & Broad)
- Phân Ưu của các hội đoàn, đoàn thể

7. Chiều thứ ba 6/12/2016 tại nhà thờ St. Thomas Aquinas:
- Theo chương trình của Tổng Giáo Phận (Reception Program), viếng xác (viewing) sẽ từ 4:00 PM đến 6:50 PM tại nhà thờ St. Thomas Aquinas.
- Sau đó Thánh Lễ dành cho các sắc dân thuộc Cộng doàn giáo xứ St. Thomas Aquinas sẽ vào lúc 7:00 PM do Đức Ông Hugh Joseph Shields chủ tế. Công tác đóng góp của các sắc dân trong thánh lễ sẽ được Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ thông báo nội bộ.
- Sau Thánh Lễ là phần phân ưu của các hội đoàn, đoàn thể. Đặc biệt Hội Thức Hóa Miền Trung Đông Hoa kỳ (ông Đinh Quang Thoại) sẽ có giờ cầu nguyện cho Cha Cố Giuse lúc 9:00 PM.

8. Sáng thứ tư 7/12/2016 tại nhà thờ St. Thomas Aquinas:
- 9:00 - 10:45 AM: Viewing (Viếng Xác)
- 11:AM: Thánh lễ an táng do Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput chủ tế, có Đức Cha Edward M. Deliman và Quý Cha đồng tế.
- Sau thánh lễ, mọi người xuống lower hall ăn trưa trước khi ra nghĩa trang St. Peter & Paul Cemetery. Tiệc khoản đãi do Tổng Giáo Phận  khoản đãi
- Địa chỉ: Sts Peter and Paul Cemetery
1600 S. Sproul Road, Springfield, PA 19064

GHI CHÚ:  Các vòng hoa phúng điếu có thể đem đến nhà thờ St. Thomas Aquinas, 1719 Morris St, Philadelphia PA 19145 lúc 5:00 PM chiều thứ hai 5/12/2016.

Đ/T liên lạc:
- Đinh Văm Chính: cell 267-467-7271
- Lâm Lan Hương: cell 215-870-1257
- Nguyễn Duy Tân: cell 215-519-8551
- Nguyễn Trần Hồng Vân: cell 215-983-8609
- Lâm Thu Hà: cell 267-349-9475

 

 

 


..