Ngày hành hương của các cộng đoàn thuộc Miền Trung Đông HK. (Năm 2013 tại Đền Thánh Elizabeth Ann Seton, Emmitsburg, Maryland).

Các cộng đoàn xếp hàng khởi hành cung nghinh Đức Mẹ