-----------------Hình ảnh Di tích Lịch sử Việt Nam

Trước tiên xin sơ lược về Anh Hùng Dân Tộc

Đinh Tiên Hoàng - Đinh Bộ Lĩnh
(968 - 980)

Đinh Bộ Lĩnh người động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng (Hoa Lư, Ninh Bình), con Đinh Công Trứ, một nha tướng của Dương Đình nghệ giữ chức Thứ sử Châu Hoan. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với kẻ chăn trâu, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau.

Lớn lên, nhờ thông minh, có khí phách lại có tài thao lược nên khi Bộ Lĩnh dựng cờ dấy nghĩa mong lập nghiệp lớn, dân làng theo ông rất đông. Nhưng vì bất hòa với chú, Bộ Lĩnh cùng với con là Đinh Liễn sang ở với sứ quân Trần Minh Công ở Bồ Hải Khẩu (Kiến Xương, Thái Bình). Thấy Bộ Lĩnh là người khôi ngô, có chí khí, Minh Công trao cho Bộ Lĩnh giữ binh quyền. Khi Trần Minh Công qua đời, Bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ hào kiệt, hùng cứ một phương. Năm Tân Hợi (951) đời hậu Ngô vương, Nam Tấn vương cùng Thiên Sách vương đem quân đến đánh nhưng cả hai đều đại bại phải rút quân về. Đến khi nhà Ngô mất, Đinh Bộ Lĩnh dụ hàng được Đỗ Động của Nguyễn Cảnh Thạc. Từ đó, Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu được đấy, được tôn là Vạn Thắng vương. Chỉ trong một năm, Đinh Bộ Lĩnh đã bình được các sứ quân, lập thành nghiệp đế.

Năm Mậu Thìn (968) Vạn Thắng vương lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Tiên Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đinh Tiên Hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn, quan võ, phong cho Nguyễn Bặc là Đinh Quốc công, Lê Hoàn làm Thập Đạo tướng quân (Tổng chỉ huy quân đội) và phong cho con là Đinh Liễn là Nam Việt vương.

Về ngoại giao, để tránh cuộc đụng độ với nhà Tống năm Nhâm Thân (972), Đinh Tiên Hoàng sai con là Đinh Liễn mang đồ vật sang cống. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm Giao Chỉ quận vương và phong cho Nam Việt vương Đinh Liễn làm Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

Từ đó nước ta giữ lệ sang triều cống phương Bắc. Đinh Tiên Hoàng đã dẹp xong loạn sứ quân. Nhưng nhìn chung nhiều nơi vẫn chưa tuân theo luật lệ của triều đình. Bởi vậy để răn đe kẻ phản loạn, Đinh Tiên Hoàng đặt vạc đầu ở trước điện, nuôi hổ báo ở trong vườn, tuyên cáo rằng ai phạm tội thì bỏ vạc dầu hoặc cho hổ báo ăn thịt. Dù chưa phải dùng hình phạt ấy nhưng mọi người sợ oai, phép nước được tuân thủ.

Nhưng rồi Đinh Tiên Hoàng phạm sai lầm bỏ trưởng lập ấu, cho con út là Hạng Lang làm Thái tử. Con trưởng là Nam Việt vương Đinh Liễn đã theo Tiên Hoàng đi trận mạc từ thuở hàn vi, không được kế vị, tức giận, sai người giết Hạng Lang đi. Hoạ loạn gây nên ngay trong hoàng tộc.

Năm Kỷ Mão (979) Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt vương Đinh Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Đỗ Thích trước làm lại, đêm nằm mơ thấy sao rơi vào mồm, tưởng là điềm báo được làm Vua bèn định bụng sát hại minh chủ. Một hôm Đỗ Thích thấy vua Đinh say rượu nằm trong cung bè lẻn vào sát hại rồi tìm giết nốt con cả là Đinh Liễn. Triều thần tìm bắt được Đỗ Thích đem xử tội và tôn Vệ vương Đinh Toàn lên làm vua.

Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ 56 tuổi.

 

____________________________________________

 

Hình ảnh Di Tích

 

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/baocham.jpg

Viện Bảo Tàng Chàm, Đà Nẵng

 

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/bachuasu.jpg

Chùa Bà Chúa Xứ. Châu Đốc

 

 

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/biarua.jpg

Bia Rùa trong Văn Miếu, Hà Nội
 

 

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/bichdong.jpg

Cổng Chùa Bích động, Ninh Bình
 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/camthanh.jpg

Cửa vào Cẩm Thành tại Huế

 

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/chhuong.jpg
Chùa Hương Tích, Hà Tây, Bắc Việt

 

 

 
The image “http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/chmotcot.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
Chùa Một Cột, Hà Nội

 

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/chuathay.jpg
Chùa Thầy, Hà Tây

 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/coloa.jpg
Cổng Tam Quan vào Thành Cổ Loa

 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/cotrong.jpg
Cột rồng trong Miếu Cung Đình tại Huế
Dragon-carved columns in a palace corridor. Hue, Central Vietnam.
 

 

 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/cuudinh.jpg
Chín Dinh
The Nine Dynastic Urns in Hue.
 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/dinhdltn.jpg
Dinh Thống Nhất hay Dinh Độc Lập, Sài Gòn .
The Reunification (or Independence) Palace. Saigon.
 

 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/fukien.jpg
Chùa Phúc Kiến, Hội An
The Fukien Pagoda. Hoi An, Central Vietnam.
 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/hanhlang.jpg
Hành Lang ( Front corridor of the Palace sanctuary in the Temple
of Literature, Hanoi).
 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/hiennhan.jpg
 
The Hien Nhan gate, leading to the center of the Old Citadel in Hue.
 

 

 

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/khaidinh.jpg
Lăng Khải Định
Emperor Khai Dinh's mausoleum. Hue.
 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/khuevan.jpg
The Khue Van Pavilion in the Temple of Literature. Hanoi

 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/minhmang.jpg
Lăng Minh Mạng
Emperor Minh Mang's mausoleum. Hue.
 

 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/minhmang2.jpg
Lăng Minh Mạng 2 . An inside view of Emperor Minh Mang's mausoleum.

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/myson.jpg
Cham towers in the village of My Son, near Da Nang.

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/ngocson.jpg
The Ngoc Son Temple. Hanoi.

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/ngomon1.jpg

Cổng Ngọ Môn, Huế The Ngo Mon (Noon Gate) to the Citadel. Hue.

 
 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/ngomon2.jpg
Ngọ Môn 2. (Another view of the Noon Gate. Entrance to Thai Hoa Palace).

 

 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/phduyen.jpg
Tháp Phước Duyên, Chùa Thiên Mụ
The Phuoc Duyên tower in the Thien Mu pagoda complex. Hue.
 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/phtrang.jpg
 
(Bụt Trắng) The White Buddha statue in Nha Trang, Central Vietnam.
 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/tambao.jpg
The Tam Bao (Three Jewels) pagoda. Da Nang.
 

 

 
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/tayan.jpg
Chùa Tây An , Châu Đốc
The Tay An pagoda in Chau DDoc. An Giang province, South Vietnam.
 

 

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/thaihoa1.jpg
The Thai Hoa (Supreme Peace) Palace in Hue.
 

 

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/thaihoa2.jpg
Throne room inside Thai Hoa Palace.

 

 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/thancong.jpg

Súng Thần Công tại Huế ( thời Nhà Nguyễn chống Pháp)

 

Nhấn vào các Links phía dưới để xem hình lịch sử và Danh Lam Thắng cảnh Việt Nam

 

thanhnoi.jpg
Thành Nội tại Huế
The Inner Citadel in Hue.

thapcham.jpg
Tháp Chàm tại Phan Rang
Cham tower. Phan Rang, Central Vietnam.

thienmu.jpg
Chùa Thiên Mụ, Huế
The Thien Mu Pagoda. Hue.

thienmu2.jpg
.
The Thien Mu Pagoda, as seen from the Perfume River.

thuyson.jpg
.
The Thuy Son Tower in the Non Nuoc Pagoda, Da Nang.

toathanh.jpg
Toà Thánh Cao Đài, Tây Ninh
The Holy Temple of the Cao Dai religion. Tay Ninh, South Vietnam.

vanmieu.jpg
Sân Trong Văn Miếu, Hà Nội
A courtyard in the Temple of Literature. Ha Noi.

vctd.jpg
Nhà Thờ Đức Bà, Sài Gòn
The Notre Dame Basilica in Saigon.

vnghiem1.jpg
Cảnh Chùa Vĩnh Nghiêm, Sài G òn
A view of the Vinh Nghiem Pagoda. Saigon.

vnghiem2.jpg
 
Front view of the Vinh Nghiem Pagoda. Saigon.

 

 

 

DANH LAM THẮNG CẢNH TẠI VIỆT NAM

 
 

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/scenery/bentau.jpg
Cảnh bến tàu (Bạch Đằng), sông Sài Gòn về đêm
Night scenery along the Saigon River. South Vietnam.
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/scenery/benthanh.jpg.
Chợ Bến Thành Saigon, South Vietnam. (Bến Thành Suppermarket in Sài Gòn )
 

 

Nhấn vào các Links phía dưới để xem tiếp danh lam thắng cảnh Việt Nam

 

bienbac.jpg
The silvery sea¡ Khanh Hoa province, Central Vietnam.

binhan.jpg
The "Peaceful" Mountain in Ha Tien, South Vietnam.

binhminh.jpg
Dawn on the sea.

buoisang.jpg
Morning on the beach.

camranh.jpg
Rural scenery near Cam Ranh, Central Vietnam.

.
canhsong.jpg
River scene in South Vietnam.

catba.jpg
The Cat Ba Island near Hai Phong, North Vietnam.

caumay.jpg
A rattan bridge in Bac Thai province, North Vietnam.

caylua.jpg
Rice transplanting. Tuy Hoa province, Central Vietnam.

chonoi.jpg
A floating market in Can Tho province, South Vietnam.

chuahng.jpg
The Perfume Pagoda Festival, North Vietnam.

conglang.jpg
Gate of Tho Ha village. Ha Bac province, North Vietnam.

dailanh.jpg
The �ai Lanh fisherman's port in Khanh Hoa provincẹ

dambri.jpg
The Dambri Falls. Bao Loc, South Vietnam.

datanla.jpg
The Datanla Falls. Da Lat, South Vietnam.

dnglang.jpg
A country road.

doicat1.jpg
Sand dunes in Binh Thuan province, Central Vietnam.

doicat2.jpg
Sand dunes in Mui Ne, Central Vietnam.

doicat3.jpg
A view of sand dunes in Phan Thiet. in April 1997.

haivan1.jpg
The Hai Van (Sea and Clouds) pass near Da Nang.

haivan2.jpg
Another view of the Hai Van pass. The Lang Co peninsula

halong1.jpg
A view of Ha Long Bay, North Vietnam.

halong2.jpg
A group of boats on Ha Long Baỵ

halong3.jpg
A view of Ha Long Bay, from a hotel terrace.

halong4.jpg
At the entrance of the Cave of the Pelicans.

hoguom1.jpg
Early winter morning on Hoan Kiem (Returned Sword) Lake. Hanoi.

hoguom2.jpg
Summertime on Hoan Kiem Lake.

hoguom3.jpg
Springtime on Hoan Kiem Lake.

hoguom4.jpg
Lunar New Year night on Hoan Kiem Lake.

hoian.jpg
An old street in Hoi An, Central Vietnam.

honchong.jpg
The Hon Chong beach in Nha Trang, South Vietnam.
A virtual visit to Nhatrang.

hotaỵjpg
Sunset on the West Lake. Hanoi.

hue95.gif
A collage of 4 pictures about Hue. Spring 1995.

hxhng.jpg
Dawn on Xuan Huong Lake. DaLat.

keovo.jpg
Net fishing on the Hau Giang River. South Vietnam.

khucsong.jpg
Aerial view of a river bend.

kycung.jpg
The Ky Cung River in Lang Son. North Vietnam.

laichau.jpg
A suspension bridge in Lai Chau, North Vietnam.

laocai.jpg
Terraced fields in Lao Cai, North Vietnam.

lqnhatrg.jpg
Countryside scene near Nha Trang, Central Vietnam.

maichau.jpg
The Mai Chau Valley. North Vietnam.
An American journalist'sto the Mai Chau Valley.

phuochaịjpg
The Phuoc Hai Beach. Vung Tau. Photo contributed by

phutu.jpg
The "Father & Son" rocks in Hà Tiên. South Vietnam.

prenn.jpg
The Prenn Falls. Da Lat. Photo contributed

rex.jpg
Saigon downtown by night. The Rex hotel.

sapa.jpg
A church in the Sapa Valley, North Vietnam.

sapa2.jpg
A view of the Fan Si Pan Mountain, North Vietnam.

shng.jpg
The Huong River and Ngu Binh Mountain in Hue.

songhan.jpg
A view of the Han River. Danang, Central Vietnam.

songtien.jpg
Peaceful scene on the Tien River. South Vietnam.

thacdo.jpg
Close-up view of a waterfall near Dalat, Central Vietnam.

thehuc.jpg ....
Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội
The Thê Huc bridge on Hoan Kiem Lake. Hanoi.

trngtien.jpg
A view of Hue with the Trang Tien bridge in the background.

tuyenlam.jpg
The Tuyen Lam lake near Dalat.

vumua.jpg
Starting a new rice crop near Hanoi, North Vietnam.