Thưa quí ông bà và anh chị em,

Công trình xây dựng 7 căn hộ cho 7 gia đình nghèo xưa nay ở nhờ đất nhà thờ, nay vẫn tiếp tục ở đất nhà thờ nhưng  đã nhờ sự giúp đỡ của qúi vị mà tôi đã mua cát lấp những ao sát ranh giới nhà xứ và chuyển họ ra đó.

Cho đến nay đã xong phần chân móng, đổ cột và đang xây tường.

-Diện tích mỗi căn 11 X 4,5

-Phòng khách 4 X 4,5

 -Phòng ngủ 3 X 4,5

-Phòng ăn, bếp, phòng tắm & WC

Vật liệu mỗi ngày một tăng cao, nên để hoàn thành, cần có thêm những bàn tay giúp đỡ của mọi người.

Tôi đã chạy vạy khắp nơi, nhưng vẫn còn thiếu khoảng 10 ngàn đô la, nên lại chạy tới với người Kinh 5.

Xin các ông bà và anh chị em, vì thương dân nghèo, vì thương tôi và giáo xứ mà mở lòng lân ái.

Kính thư

LM Giuse Đinh Trọng Luân:

Giáo Xứ Lấp Vò.

 

Đã mua cát lấp ao đìa và đang xây cất 7 căn nhà cho các gia đình đang sinh sống trong khu đất của nhà thờ (Để di dời họ ra mép ranh giới nhà xứ)

Chánh xứ : Linh mục Giuse Đinh Trọng Luân

Địa chỉ :   Hoà An, Chợ Mới, An Giang.

Tel. : 076.3881.320

E-mail: dinhtrongluan1208@gmail.com