Giáo Lý
Chuẩn Bị Hôn Nhân

Rev. Ngô tường DZũng

 


1. Tại sao phải chuẩn bị hôn nhân?


2. Hôn nhân là gì?

5. Giáo lý hôn nhân gồm mấy phần?


5.1. Giáo lý đạo.

 

6. Bổn phận vợ chồng là gì?


7. Bản tính hôn nhân là gì?


8. Bổn phận cha mẹ chính yếu ở chỗ nào?


9. Bổn phận con cái là gì?

 

10. Nên lưu ý những điều sau đây:


11. Bàn về tình yêu và hôn nhân


12. Làm sao cho hôn nhân hạnh phúc?