Đức Gioan XXIII: 10 Điều Để Sống Cho Ngày Hôm Nay

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.

 

Đây là “thập điều” của thánh Gioan XXIII để sống thanh thản bằng cách sống trọn cho ngày hôm nay.

1. Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng sống cho trọn ngày, chứ không muốn giải quyết tất cả mọi vấn đề của cuộc đời một lần cho xong.

2. Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng ý tứ cẩn thận trong lời ăn tiếng nói: tôi sẽ ăn mặc tươm tất, tôi sẽ không nói to tiếng; tôi sẽ cố gắng nhã nhặn lịch thiệp; tôi sẽ không chỉ trích ai hết; tôi sẽ không chủ trương cải thiện hoặc sửa lỗi ai khác ngoại trừ chính tôi.

3. Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ sống hạnh phúc vì thâm tín rằng tôi đã được dựng nên để hưởng hạnh phúc không chỉ ở đời sau mà kể cả ngay từ ở đời này nữa.

4. Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ thích nghi vào hoàn cảnh, chứ không đòi hỏi hết mọi hoàn cảnh phải thích nghi vào các mơ ước của tôi.

5. Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ dành ra 10 phút để đọc một cuốn sách tốt, vì nhớ rằng cũng như lương thực cần cho đời sống thể xác thế nào thì đọc sách tốt cũng cần cho đời sống tinh thần như vậy.

6. Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ làm một việc tốt nhưng tôi sẽ không nói cho ai biết hết.

7. Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ làm ít là một điều mà tôi không ưa thích, và nếu tình cảm tôi có bị đụng chạm cách nào thì tôi sẽ tìm cách để không ai nhận ra điều đó.

8. Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ thảo hoạch một chương trình sống: có lẽ tôi sẽ không thi hành được tất cả mọi chi tiết, nhưng tôi vẫn cứ soạn thảo. Cần phải tránh hai thái cực: hấp tấp và chần chừ.

9. Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ tìn vững vàng rằng, - cho dù có những dấu chỉ trái ngược đi nữa - , Thiên Chúa vẫn chăm sóc tôi như là một thụ tạo độc nhất vô nhị trên cõi đời.

10. Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ không sợ hãi gì hết. Cách riêng, tôi sẽ không sợ vui hưởng cái đẹp và tin vào cái tốt. Trong vòng 12 giờ đồng hồ tôi sẽ làm được điều mà tôi sẽ hoảng hốt khi nghĩ rằng mình phải làm suốt đời. Vì có lời chép rằng: “Các con đừng lo lắng cho ngày mai; ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào lo cho ngày ấy là đủ rồi” (Mt 6,34).


 

DD - T H. St.