Mùa hè, NY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa thu, sau vườn cây lá vàng úa