Công bố Huấn Thị mới

của Bộ Giáo Dục Công Giáo

Vatican (SD 25-9-2008) - Hôm 25-9-2008, Bộ giáo dục Công Giáo đã công bố huấn thị mới liên quan đến các Học viện cao đẳng về khoa học tôn giáo.

Văn kiện này dài 13 trang, mang chữ ký ngày 28-6-2008 của Ðức Hồng Y Tổng trưởng Zenon Grocholewski và Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Brugès, OP, được ÐTC Biển Ðức 16 phê chuẩn và cho phép công bố, nhắm xác định lại và cập nhật hai văn kiện do Bộ giáo dục Công Giáo công bố trước đây, đó là Văn kiện giải thích ngày 10-4-1986 và Quy luật các Học Viện Cao đẳng về khoa học tôn giáo công bố ngày 12-5-1987. Sở dĩ Bộ Giáo Dục Công Giáo cập nhật các qui luật này vì có những đòi hỏi mới về mục vụ và vì có những biến chuyển trong luật pháp dân sự tại nhiều nước.

Huấn thị mới xác định các Học viện cao đẳng về khoa học tôn giáo là những trường nhắm huấn luyện các giáo dân và tu sĩ, giúp họ có một tổng hợp đầy đủ về đạo lý của Giáo Hội cũng như những kiến thức cần thiết về triết học, để có thể tham gia tích cực vào các công tác truyền giảng Tin Mừng trên thế giới, cũng như đảm nhận các trách vụ chuyên nghiệp trong đời sống Giáo Hội và linh hoạt xã hội theo tinh thần Kitô giáo. Các học viện này khác với các phân khoa thần học và những học viện đào tạo linh mục.

Huấn thị mới nhắm đồng nhất hóa các Học viện cao đẳng về khoa học tôn giáo trong Giáo Hội hoàn vũ, đảm bảo trình độ thích hợp về khoa học, trong niềm trung thành với Huấn quyền Hội Thánh, đáp ứng nhu cầu của các Giáo Hội địa phương.

Huấn thị gồm có 3 phần: thứ I là hình thái của các Học viện cao đẳng về tôn giáo; thứ II là thủ tục thành lập một Học viện thuộc loại này, và thứ III là các qui luật chung kết.

Huấn thị mới đã được Ðức Hồng Y Zenon Grocholewski, người Ba Lan, tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo, giới thiệu trong cuộc họp báo sáng 25-9-2008 tại Phòng báo chí Tòa Thánh. Cùng hiện diện và lên tiếng trong dịp này còn có Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Brugès, Dòng Ða Minh người Pháp, tổng thư ký của Bộ, và vị Phó tổng thư ký là Ðức Ông Vincenzo Zani.

Ðức Tổng Giám Mục Brugès nhắc đến một số qui luật nổi bật như: Học viện cao đẳng về các khoa học tôn giáo luôn được liên kết với một phân khoa thần học Công Giáo, chịu trách nhiệm về việc giảng dạy (a.4); Học viện này luôn ở dưới trách nhiệm về phương diện Giáo Hội của 1 Giám Mục hoặc một nhóm Giám Mục hay Hội Ðồng Giám Mục. (a.5, và 10). Học viện phải có ít là 4 giáo sư trọn giờ nếu chỉ có cấp 1; trái lại phải có 5 giáo sư trọn giờ nếu có cả cấp hai: gồm Kinh Thánh, Thần học tín lý, thần học luân lý và mục vụ, triết học, các khoa học nhân văn (a.15).

Ðiều kiện theo học tại Học Viện cũng giống như để gia nhập một phân khoa, nghĩa là có bằng tú tài, giống như khi gia nhập một đại học dân sự (a.18), phải có ít là 75 sinh viên thực thụ.

Học trình tại Học viện gồm hai cấp: cấp 1 gồm 3 năm, kết thúc với bằng cử nhân (baccalauréat) và cấp 2 gồm 2 năm, kết thúc với bằng cao học (Licence). Các bằng này do Phân khoa thần học mà Học viện tháp nhập, cấp phát.

Vị Phó Tổng thư ký Bộ giáo dục Công Giáo cho biết hiện nay tại Italia có 74 Học viện cao đẳng về tôn giáo, tại Tây ban nha có 29; các học viện khác rải rác tại nhiều nước như Brazil, Cile, Croát và nhiều nước Mỹ châu La tinh...

Huấn thị mới sẽ được áp dụng kể từ niên khóa 2009-2010.

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)