CHỚ LÀM VIỆC XÁC NGÀY CHÚA NHẬT
Vào đầu thế kỷ XIX Giáo Hội Công Giáo tại Pháp có một vị Chủ Chăn thánh thiện nhân ái và là nhà thần học lỗi lạc. Các giáo huấn và tác phẩm tinh thần của ngài vẫn còn được tín hữu Công Giáo Pháp ngày nay trân trọng và tham khảo. Đó là Đức Hồng Y Thomas Marie Joseph Gousset (1792-1866).

Đức Hồng Y Gousset chào đời ngày 1-5-1792 trong một gia đình Công Giáo thật đạo đức, sống tại Montigny-lès-Cherlieu thuộc vùng Haute Saône ở miền Đông Nam nước Pháp.

Ngày 1-2-1836 Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI (1831-1846) chỉ định Cha Gousset làm Giám Mục giáo phận Périgneux và bốn năm sau, ngày 13-7-1840 lại đặt Đức Cha làm Tổng Giám Mục giáo phận Reims, thuộc miền Đông Bắc nước Pháp. Ngày 30-9-1850 Đức Thánh Cha Pio IX (1846-1878) đã vinh thăng ngài lên hàng Hồng Y. Trong vòng 26 năm làm Tổng Giám Mục giáo phận Reims cho đến khi qua đời vào ngày 22-12-1866, Đức Hồng Y Thomas Marie Joseph Gousset đã nhiệt thành chu toàn nhiệm vụ của một Vị Mục Tử Nhân Lành. Đức Hồng Y lưu tâm đến hết mọi thành phần dân Chúa, nhưng ngài chăm sóc cách riêng các tín hữu Công Giáo bé nhỏ và nghèo nàn. Xin trích dịch câu chuyện minh chứng tâm tình mục vụ của vị Chủ Chăn cương quyết thúc giục tín hữu Công Giáo nghiêm chỉnh tuân giữ 10 Điều Răn của Đức Chúa Trời và 6 Điều Răn của Hội Thánh.

Vào thời kỳ ấy - giữa thế kỷ XIX - Đức Hồng Y Thomas Joseph Gousset, Tổng Giám Mục Reims, vô cùng đau đớn khi thấy dân chúng trong thành phố chỉ ham mê làm việc kiếm tiền và buôn bán trong ngày Chúa Nhật. Các thánh đường thưa thớt tín hữu đến tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Đức Hồng Y bỗng có một sáng kiến. Ngài cho mời một Chủ Tiệm có nhiều ảnh hưởng nhất trong thành phố đến và đề nghị ông chủ đóng cửa tiệm vào các ngày Chúa Nhật cùng Lễ Lớn. Làm như thế, ông nêu gương sáng và sẽ thôi thúc nhiều chủ tiệm khác cũng đóng cửa như ông. Thế nhưng, vấn đề đâu có đơn giản như thế! Ông Chủ Tiệm cương quyết từ chối lấy lý do là ông mất một mối lợi quá lớn khi đóng cửa tiệm vào các ngày Chúa Nhật và Lễ Lớn.

Đức Hồng Y Thomas Gousset không đầu hàng thua trận. Ngài đánh con bài cuối cùng. Ngài ôn tồn nói với ông chủ tiệm:

- Được rồi! Chúng ta cùng làm một cuộc ”đánh cá”. Ông cứ ngưng không buôn bán các ngày Chúa Nhật và Lễ Buộc. Rồi ông cẩn thận ghi rõ mỗi ngày số tiền thu vào. Đến cuối năm, ông hãy so sánh số tiền thu của năm nay với số tiền thu của năm ngoái. Nếu chẳng may ông bị thiếu hụt thật nhiều so với năm ngoái, tôi sẵn sàng đền cho ông số tiền mất mát lớn lao ấy. Bù lại, nếu ông không mất mát gì cả mà còn thu lợi nhiều hơn thì xin ông cho tôi số tiền trổi vượt để tôi dùng vào các công tác từ thiện bác ái trong thành phố cũng như trong toàn Tổng Giáo Phận.

Ông chủ tiệm vui vẻ làm theo đề nghị của Đức Hồng Y, vì theo ông, phần thắng cuộc chắc chắn sẽ về tay ông!

Thế rồi cuối năm ấy, ông chủ tiệm trở lại tòa Tổng Giám Mục Reims với số tiền khá lớn và nói với Đức Hồng Y Thomas Marie Joseph Gousset:

- Thưa Đức Hồng Y, con đến để làm trọn lời cam kết. Năm nay con hoàn toàn đóng cửa tiệm vào các ngày Chúa Nhật và Lễ Buộc. Thế nhưng, tiền con thu lại nhiều hơn năm ngoái. Vậy, đây là số tiền trổi vượt con xin dâng cúng để Đức Hồng Y dùng vào việc nghĩa!

Câu chuyện minh chứng rõ ràng:

- Chính THIÊN CHÚA chúc lành và thưởng công bội hậu cho tất cả những ai mau mắn tuân giữ giới răn của Ngài và của Giáo Hội Ngài.

... Hội Thánh có sáu điều răn: Thứ nhất: Xem Lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày Lễ Buộc. Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày Lễ Buộc. Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần. Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU trong Mùa Phục Sinh. Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc. Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy.

... Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều Răn. Thứ nhất: Thờ phượng Một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn: Thảo kính Cha Mẹ. Thứ năm: Chớ giết người. Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy: Chớ lấy của người. Thứ tám: Chớ làm chứng dối. Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười: Chớ tham của người. Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: Trước kính mến Một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

(”La Mia Messa”, volume II, Marzo-Aprile-Maggio/2009, Anno III/B, Casa Mariana Editrice, trang 320-321)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

(R. Vatican)