CÁO PHÓ


               Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc

                       kính báo cùng thân bằng quyến thuộc và quý bạn hữu xa gần:

                        Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại, Anh, Em của chúng tôi là:

                       ÔNG GIUSE ĐINH KIM THỤC

                           Sinh ngày 05 tháng 1  năm 1951 tại Bùi Chu, Thức Hóa. Việt Nam

          Đã nghỉ yên trong Chúa lúc 2:15 chiều ngày 13 tháng 11 năm 2018

Tại  Fontana, California, USA

            Hưởng Thọ  67 Tuổi

     Linh cửu được quàn tại: INGOLD FUNERAL CHAPEL

                8277 Juniper Ave, Fontana CA 92335

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Năm ngày 13 tháng 12 năm 2018

          - 5-10pm  Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn

          - 7:30pm Làm phép Linh Cữu và phát tang

-Thứ Sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018

             05-10pm Thân quyến và thân hữu Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn

             9am    Thứ Bảy Thánh Lễ An Táng được cử hành tại Thánh Đường

      Saint Joseph’s Catholic Church

   17080 Arrow Blvd, Fontana CA 92335

           Sau Thánh Lễ Linh Cửu sẽ được tiễn đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng tại:

                        GREEN ACRES MEMORIAL PARK & MORTUARY

                                    11715 Cedar Ave, Bloomington CA 92316

        Kính xin quý vị cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cùng tang quyến

             cho linh hồn Giuse sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa


                                     TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

                   Điện thoại liên lạc tang gia: (909) 574-9837 or (909) 935-5119


Vợ:      Bà quả phụ: Đinh Kim Thục (Nhũ Danh Nguyễn Thị Lê)

Trưởng Nữ               Đinh Thùy Dung, chồng và các con

Trưởng Nam:           Đinh Minh Đạt, vợ và các con

Thứ Nam:      Đinh Thanh Tuấn  và vợ

Thứ Nam:      Đinh Cường Tráng (Tommy), vợ và các con

Thứ Nam:      Đinh Quốc Trưởng

Thứ Nữ:         Đinh Thị Thúy Hằng, chồng và các con

Thứ Nam:      Đinh Ngọc Thái

Thứ Nữ:         Đinh Helen

Anh Trai:       Đinh Gia Thụy, vợ và các con (Philadelphia)

Em Trai:         Đinh Gia Phú, và con (Hòa Lan)

Em Gái:          Đinh Thị Huệ, chồng và các con (Sacramento)

Gia đình em Thơm (Chiến) Philadelphia

Gia đình em Điền _ Philadelphia

Gia đình em Tho _ Sacramento

Gia đình em Trang (Thiện) Philadelphia

 

*****

Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ chân thành chia buồn cùng tang gia và tất cả mọi người trong gia quyến.
Xin Chúa nhân từ thương đón nhận Linh hồn Giuse được vào hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Xin quý cha, quý sơ và các gia đình trong Hội Ái Hữu Thức Hóa MĐHK thêm lời cầu nguyện cho Linh hồn Giuse.

 

.

.