Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ chân thành chia buồn cùng tang gia và tất cả mọi người trong gia quyến.
Xin Chúa nhân từ thương đón nhận Linh hồn Giuse được vào hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Xin quý cha, quý sơ và các gia đình trong Hội Ái Hữu Thức Hóa MĐHK thêm lời cầu nguyện cho Linh hồn Giuse.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

 

.