Hình ảnh người Việt Nam biểu tình phản đối chủ tịch Nhà Nước Việt

Nam tại New York

 
 
 


 

Bùi Mạnh Hùng

(VietCatholic News)

 

Xin quí vị đón xem các hình ảnh của một cuộc biểu tình rầm rộ nhất tại Washington DC vào các ngày kế tiếp