Lễ Thánh Tâm Năm C

Con Chiên Lạc

(Lc 15,3-7)

 

Dụ ngôn về Con Chiên Lạc này cùng với hai dụ ngôn kế tiếp được ghi lại nơi chương 15 của Phúc Âm theo thánh Luca, mạc khải cho chúng ta ngày nay cũng như các môn đệ thời xưa tình thương nhân từ và hay tha thứ của Thiên Chúa đối với con người. Dụ ngôn là câu trả lời của Chúa Giêsu qua thái độ kỳ thị của những người biệt phái, pharisêu và các luật sĩ. Họ không ngừng kết án và loại bỏ người tội lỗi. Vì thế, khi Chúa Giêsu đến giảng dạy sự tha thứ và đến với mọi người không trừ ai, nhất là những kẻ tội lỗi, thì những người biệt phái cảm thấy bực tức. Thái độ nhân từ quảng đại của Chúa Giêsu là một thách thức đánh động lương tâm của họ.

Hai câu đầu của chương 15 Phúc Âm theo thánh Luca nhắc lại cho chúng ta trường hợp Chúa Giêsu đã gặp phải với những lời như sau: "Tất cả những người thu thuế và những kẻ tội lỗi thường đến gần Chúa Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Pharisiêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng". Thái độ lẩm bẩm của những người biệt phái ngày xưa có thể cũng là thái độ của chúng ta ngày nay. Thiên Chúa không kỳ thị, không loại trừ bất cứ ai khỏi tình thương của Ngài. Nhưng chúng ta thì lại có tâm địa hẹp hòi, không những không dễ dàng tha thứ mà lại rất hay kết án anh chị em và không phải chỉ kết án một lần rồi bỏ qua, mà kết án mãi mãi, không bao giờ quên lỗi lầm hay sự xúc phạm của anh chị em.

Thiên Chúa không bao giờ muốn cho kẻ dữ phải chết, nhưng muốn họ từ bỏ cuộc sống xấu xa để được sống. Con người chúng ta thì ngược lại, chúng ta dễ dàng nguyền rủa anh chị em, muốn cho họ mãi mãi bị hư mất. Thiên Chúa luôn tha thứ và không bao giờ muốn làm nhục hay khinh rẻ những kẻ được Ngài tha thứ. Còn chúng ta thì ngược lại, có lẽ chúng ta luôn tự hào mình tốt và khinh rẻ anh chị em. Thiên Chúa, như chủ chăn, đi tìm con chiên lạc và vui mừng vác nó trên vai đem về nhà mở tiệc ăn mừng.

Thiên Chúa luôn luôn tha thứ và sự tha thứ này nâng cao phẩm giá của con người. Ân sủng Ngài không ngừng canh tân và phục hồi người tội lỗi trong phẩm vị là con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Trong thông điệp Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói đến hành động nâng cao của Thiên Chúa đối với mọi người như sau:

"Cái nhìn nhân từ của Thiên Chúa Cha giải thoát chúng ta thoát khỏi thái độ tiêu cực, lo âu vì lỗi lầm đã phạm. Sự tha thứ của Chúa giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng lương tâm, khỏi tư tưởng tiêu cực cảm thấy cuộc đời như vô dụng. Tình thương nhân từ của Ngài làm cho chúng ta thêm tin tưởng. Mừng lễ Thánh Tâm hôm nay, chúng ta hãy để cho mình được xác tín mạnh mẽ vào tình thương của Chúa và khiêm tốn xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm chúng ta đã phạm".

Lạy Chúa,

Chúng con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương chúng con và yêu thương cho đến tận cùng, không phải vì công nghiệp của chúng con có, nhưng cách nhưng không. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa và tha thứ yêu thương anh chị em thật lòng.